mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

OTEVŘENÉ KURZY

 

Základy strojírenství a technologie

 

Základy strojírenství Doplnění kvalifikace/refresh znalostí

Přizpůsobení obsahu účastníkům výuky 

soubor Obrázek ozub.kola.png

Osnovy kurzu:

Využití kovů ve strojírenství

- Charakteristické požadavky na materiály a vlastnosti výrobků dle technologií

Základní pojmy

- Vliv technologie obrábění na fyzikální vlastnosti a funkčnost strojních součástí

- Fyzikální základy procesu řezání

- Definování základních pojmů v třískovém obrábění

- Geometrie břitu řezného nástroje a jeho význam při třískovém obrábění

Základní operace třískového obrábění s definovatelnou řeznou geometrií

- Soustružení - jednotlivé druhy

- Frézování - způsoby a rozdělení

- Vrtání a vyvrtávání, Obrážení, Hoblování, Broušení, Honování, Lapování, Zaškrabávání, Vroubkování a rýhování

- Ruční zabrušování, Volba vhodných řezných podmínek a parametrů, Technická a organizační omezení

Přehled základních technologií

- Válcování, Kování, Tažení, Ohýbání, Stříhání

Stroje pro tváření

- Lisy, Buchary, Válcovací stolice

Nástroje pro tváření

- Volná kovadla, Zápustky, Ohýbací a střižné nástroje

Příklady z praxe, diskuze nad výkresy, přizpůsobení obsahu skupině účastníků

Závěrečný test

 

Rozsah kurzu:     4 výukové dny v čase 8:30 – 15:00 hodin.

 

Termíny:               29. 11. a 13. 12. 2018, 10. 1. a 24. 1. 2019

Místo výuky:       Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)

Cena:                 7 540,- Kč (bez DPH)/1 osobu

 

  Přihláška pro podniky on-line: ZDE
 
  Přihláška pro veřejnost on-line: ZDE
 
  Kontakt pro informace ke kurzu: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

Těšíme se na Vás!!!

 


Kontrolor kvality

Profesní kvalifikace dle NSK • Komplexní proškolení • Lze proplatit z dotace


Kurz vás připraví na práci v úseku kontroly kvality a pomůže vám zvládat nároky této pozice.

Budete se schopni podílet na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality.


Na kurz je možné získat dotaci v programu POVEZ II

85% ceny kurzu příspěvek na mzdy

Nevíte jak na to? Kontaktujte nás, poradíme Vám

 

 

 

 

Akreditované osnovy:

 • Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě
 • Orientace v normách kvality
 • Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality
 • Evidence naměřených výsledků
 • Vedení dokumentace o provedených zkouškách výrobků
 • Hodnocení výsledků zkoušek výrobků, hodnocení jejich způsobilosti
 • Vypracovávání protokolů o výsledcích zkoušek výrobků
 • Provádění kontrol kvality a auditů dle norem kvality
 • Hodnocení výsledků zkoušek složitých výrobků
 • Uplatňování základů managementu kvality


Rozsah kurzu: 10 výukových dnů + 1 den zkouška (celkem 110 vyučovacích hodin; 45 minut)

Termín: 26. 11. 2018 - 29. 4. 2019

Místo výuky: Plzeň

Cena: 25 380,- Kč (kurz nemá DPH)/1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace


Přihláška on-line: ZDE


Kontakt pro informace ke kurzu: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

Kontakt pro informace k POVEZ II: pirnosova@grafia.cz, tel.: 378 771 215


Těšíme se na Vás!!!

 


Technik kvality

Profesní kvalifikace dle NSK • Komplexní proškolení • Lze proplatit z dotace

 


Seznámíte se s pokročilými metodami a technikami v systému managementu kvality.

Naučíte se koordinovat aktivity mezi úsekem kvality a výrobními úseky.


Na kurz je možné získat dotaci v programu POVEZ II

85% ceny kurzu • příspěvek na mzdy

Nevíte jak na to? Kontaktujte nás, poradíme Vám

 

 

 

 

Akreditované osnovy:

 • Orientace v normách kvality
 • Provádění kalibrace jednodušších měřicích přístrojů a zařízení dle platných postupů
 • Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality
 • Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě
 • Vedení komplexní dokumentace o provedených zkouškách výrobků
 • Přezkoumání a odstranění neshod
 • Řízení a kontrola kvality
 • Navrhování zkušebních metod, navrhování a ověřování postupů zkoušek výrobků
 • Řízení odborných pracovníků
 • Aplikace nástrojů managementu kvality

 

Rozsah kurzu: 30 dnů výuky + 1 den zkouška (celkem 310 vyučovacích hodin; 45 minut)

Termín: 5. 12. 2018 – 18. 12. 2019

Místo výuky: Plzeň

Cena: 46 650,- Kč (kurz nemá DPH)/1 osobu včetně zkoušky z profesní kvalifikace

 

Přihláška on-line: ZDE


Kontakt pro informace ke kurzu: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

Kontakt pro informace k POVEZ II: pirnosova@grafia.cz, tel.: 378 771 215


Těšíme se na Vás!!!

 


 Lektor dalšího vzdělávání

Profesní kvalifikace dle NSK • Komplexní proškolení • Lze proplatit z dotace


Víte, že dalších pět let bude EU výrazně dotovat vzdělávání dospělých

a bude třeba kvalifikovaných lektorů?

Máte ve firmě zaměstnance, kteří předávají své odborné zkušenosti?

Potřebují však zlepšit své prezentační dovednosti a naučit se získat pozornost publika?

 Přihlaste Vaše zaměstnance do akreditovaného kurzu.

 

Na kurz je možné získat dotaci v programu POVEZ II

85% ceny kurzu • příspěvek na mzdy

Nevíte jak na to? Kontaktujte nás, poradíme Vám

 

 

V kurzu získáte:

 • Praktické dovednosti k vedení kvalitních kurzů pro dospělé, včetně rétoriky a techniky ovládání různých prezentačních programů
 • Znalosti potřebné k vytváření atraktivních kurzů
 • Informace o vedení dokumentace kurzů a metodách vzdělávání dospělých
 • Osvědčení z profesní kvalifikace opravňující k vedení kurzů pro dospělé platné v celé ČR

 

 

Rozsah kurzu: 10 dnů výuky + 1 den zkouška

Cena kurzu: 19 800,- Kč včetně zkoušky

Termín kurzu: 12. 12. 2018 – 7. 3. 2019

Místo konání: Plzeň

 

Přihláška on-line: ZDE


Kontakt pro informace ke kurzu: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

Kontakt pro informace k POVEZ II: pirnosova@grafia.cz, tel.: 378 771 215


Těšíme se na Vás!!!

 


 

Personalista

akreditovaný kurz

 

Rádi byste své zkušenosti z oblasti personalistiky prohloubili nebo zúročili

získáním Osvědčení o profesní kvalifikaci?
Přijďte se dozvědět něco nového a sdílet Vaše zkušenosti s ostatními personalisty v akreditovaném kurzu.

 

Na kurz je možné získat dotaci v programu POVEZ II

85% ceny kurzu • příspěvek na mzdy

Nevíte jak na to? Kontaktujte nás, poradíme Vám

 

soubor Personalistika.jpg

 

 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
 • Využívání prostředků výpočetní techniky
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců
 • Zajišťování náborových činností
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Organizování kolektivního vyjednávání

 

 

 

Termín:             6. 12. 2018 - 26. 6. 2019

Rozsah kurzu:  120 hodin (45 minut), 12 dnů výuky + 1 den zkouška
Místo konání:
  
Plzeň
Cena kurzu:
    
22 250,- Kč/1 osobu (kurz je osvobozen od DPH)

 

Přihláška on-line:   ZDE

Kontakt pro informace ke kurzu: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

Kontakt pro informace k POVEZ II: pirnosova@grafia.cz, tel.: 378 771 215


Těšíme se na Vás!!!  Komunikace s médii a mediální trénink s Romanem Bradáčem

 Chcete se naučit efektivně komunikovat s médii? Máte trému a strach, že uděláte zbytečnou chybu? Připravte se na komunikaci s novináři a reportéry tak, abyste nebyli zaskočeni! Mějte ve správnou chvíli vhodnou argumentaci, naučte se ovládat svou gestikulaci a mimiku, buďte přirození a sebejistí! Že to nejde? Tandem lektorů Roman Bradáč a Jana Brabcová vás přesvědčí, že to dokážete!

Termín bude upřesněn, místo konání: Grafia s.r.o., Budilova 4, Plzeň

 

Bradac

Z OBSAHU KURZU:

 • Komunikace s novináři a médii
 • Jak fungují tištěná média, sociální sítě, rozhlas, televize
 • Jak být atraktivní pro média?
 • Co a jak sdělovat médiím?
 • Příprava sdělení pro média - praktické ukázky a cvičení
 • Nonverbální a verbální komunikace
 • Základy rétoriky
 • Trénink dovedností před kamerou, simulace situací s médii, zpětná vazba odborníků
 • Snadno uchopitelné rady a triky
 • Krizová komunikace - co, kdy, kde, jak a proč

Kurz je určen začátečníkům i pokročilým, kteří jsou občas s médii nuceni pracovat a chtějí se zlepšovat

Co získáte? Sebejistotu při práci s médii a novináři; zlepšení prezentačních dovedností; videozáznam s vlastní prezentací

Cena dvoudenního kurzu 8.560 Kč + DPH
ZDARMA: nahrávka vlastní mediální prezentace
Cena zahrnuje dvoudenní výuku po 8 hodinách; 
tištěné materiály; oběd v oba dny a občerstvení v průběhu výuky

Přihláška zde:
https://goo.gl/forms/xwIDCtzTaojhcUbv2

Kontakt: kurzy@grafia.cz, tel.: +420 378 771 223

 


 

Publikuj teď hned mobilně a v profi kvalitě
TV, web, sociální sítě

termín bude upřesněn, Grafia s.r.o., Budilova 15, Plzeň

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST

Informace jsou nejcennější zboží - vítězí nejrychlejší a přitom autentické zdroje. Staňte se králem informací! S trochou šikovnosti a několika speciálními aplikacemi nikdo nepozná, že jste skvělou reportáž točili na smartphone a publikovali přes wifi v kavárně. Kurz je vhodný pro profesionální i příležitostné zpravodaje, úřady, obce a města, copywritery, PR managery a další, kteří potřebují publikovat rychle, kvalitně a levně. Bez čekání na drahé specialisty. Kurzem Vás provedou profesionálové Dominik Fellner a Roman Bradáč.

 

Z OBSAHU KURZU:

fellner

 • Jak využívat chytré telefony k tvorbě zpravodajství
 • Jaké výhody a nevýhody má mobilní žurnalistika a co nového přináší
 • Jak se mobilní žurnalistika uplatňuje v praxi v celém světě
 • Jak se změnil proces tvorby i přístup k informacím
  Ale především:
 • Atraktivně zaznamenat autentický obsah (událost, rozhovor, sdělení...)
 • Vytvořit správný obsah i formu pro vaše důležitá sdělení
 • Triky, tipy pro efektivní publikování za pomoci mobilu

Expert pro mobilní a multimediální žurnalistiku Dominik Fellner Vás provede všemi úskalími tvorby a publikování. Komunikovat s natáčenými osobami Vás naučí Roman Bradáč, bývalý zpravodaj České televize. Přijďte se dozvědět a vyzkoušet si, JAK NA TO.

Mobilní žurnalista potřebuje jen pár věcí, které se vejdou do jedné tašky na rameno. Jeden nebo dva mikrofony, stativy, externí paměť, světlo, sluchátka a telefon. To je vše.
Každý z nás může být mobilním žurnalistou, stačí cokoliv zajímavého a neobvyklého kolem nás nafotit nebo natočit na mobil a sdílet pomocí sociálních sítí celému světu. Mobilní telefony Vám umožní využívat všechny prostředky pro focení, úpravu videí, okamžitého zaslání nebo živého vysílání. Výhodou je natáčení aktuálních situací a okamžitého zveřejnění. Nikdo nepozná, že obsah nebyl točen profesionální kamerou za půl milionu korun, v dnešní době je přednější rychlost dodání informací.

 

Cena osmihodinového kurzu 5.967 Kč + DPH
  Cena zahrnuje:
  jednodenní 8 hodinovou výuku

vyzkoušení tvorby a vybrání nejvhodnějších aplikací
tištěné materiály
  oběd a občerstvení v průběhu výuky

 


 

AKADEMIE PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT

PLZEŇ

Intenzivní výuka pro mistry, začínající mistry,

skladníky, předáky, vedoucí výrobních linek,

teamleadery, ....

 

 

Obsah kurzu:

Zásady efektivní profesionální komunikace v pracovním procesu

 • Styly interakce a volba vhodného komunikačního stylu v praxi mistrů
 • Specifika mužského/ženského/smíšeného kolektivu podřízených

  soubor kolektiv.jpg

 • Odolnost vůči stresu v práci mistra/vedoucího
 • Motivace podřízených, sebemotivace

 

Efektivní vedení lidí

 • Soustavná práce s podřízenými
 • Proces delegování
 • Jak využít potenciál svých podřízených?
 • Zvládnutí změny kolega-nadřízený
 • Týmová spolupráce - tým x pracovní skupina

 

Základní orientace v pracovněprávní problematice pro mistry

 

Základy plánování a řízení výroby

 • Projektové řízení
 • Řízení změn
 • Kvalita výroby

 

Rozsah:          6 dnů výuky
Termíny:        budou stanoveny dle časových možností přihlášených účastníků, přijímáme přihlášky

Místo výuky: Plzeň

Cena:             12 000,- Kč (bez DPH)/1 osobu


BONUS:          Individuální koučování - navazující na intenzivní výuku

Koučování:    1 300,- Kč (bez DPH)/1,5 hodiny

Pro absolventy Akademie pro střední management – zvýhodněná cena!

Koučování: 1 000,- Kč (bez DPH)/1,5 hodiny

 

Objednávky kurzu/koučování:   ZDE 

Kontakt: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223

 

Těšíme se na Vás!

 


 

 

 

 

 


26 let

 


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

7. ročník tradičního

Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem

se konal 30. ledna 2019

Fotky a informace najdete na webu

http://praci.najdisi.cz/


POVEZ II
Pozitivní změny od 18. 6. 2018!

Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 215


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Fotograf - základy fotografování

9. 4. - 13. 6. 2019

Kontrolor kvality

4. 4. - 7. 11. 2019

Lektor dalšího vzdělávání

12. 3. - 30. 4. 2019

Obsluha CNC obráběcích strojů

podzim 2019

Personalista

26. 3. - 10. 12. 2019

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

25. 3. - 21. 5. 2019

Asistentka sekretářka (s výukou AJ, NJ)

únor 2019

Obsluha osobního počítače

březen 2019


 

Otevřené kurzy 

Přihlášky on-line

Základy strojírenství a technologie

29. 11. a 13. 12. 2018, 10. 1. a 24. 1. 2019

 


 

Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


 

Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz


 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň