mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

KLUB PERSONALISTŮ

 

 
Setkání HR manažerů a zástupců podniků
 
 
Děkujeme Vám za setkání a příjemnou atmosféru. Níže naleznete prezentace ke stažení.

 

1)  Co přinesl veletrh práce a vzdělávání do praxe personalistů?
Ing. Štěpánka Pirnosová, obchodní ředitelka Grafia, s.r.o.
 

 

soubor Knihy.jpg

2) Společenská odpovědnost firem (vedení firemní školky)
Bc. Lucie Hájková, Streamline Payroll Specialist, ADP Employer Services Česká republika, a.s.
 
3) Moje budoucnost - netradiční příležitost pro prezentaci firem na SŠ
Mgr. Jana Brabcová, jednatelka Grafia, s.r.o.
 
4) E-neschopenky a jak na ně
Ing. Pavla Sponnerová, vedoucí oddělení nemocenského pojištění, OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PLZEŇ-MĚSTO
 
 
Těšíme se na Vás na příštím setkání!
 

 

Asertivita v praxi

 

  Naučte se lépe vnímat podněty z okolí a ve správné situaci použít asertivní techniku

soubor dojizdet_curve.jpg

 

 

 

Obsah kurzu

 

    • typologie komunikačních partnerů a jednání s nimi

   • využití emoční inteligence v komunikaci

   • kladení otázek a umění naslouchat

   • verbální a neverbální komunikace
   • asertivita, agresivita, pasivita, manipulace

   • asertivní práva, asertivní povinnosti

   • principy asertivního jednání a sebeprosazení

   • asertivní techniky zvládání situace

   • řešení konfliktních situací

   • obrana proti nátlaku a manipulaci

   • praktický trénink zvládání situací a následný rozbor 

 

 

 

Termín:                      10. 3. 2020

Rozsah kurzu:                1 výukový den v čase 9:30 - 15:00 h.

Místo výuky:               Plzeň (adresu upřesníme)      

Cena:                         2 860 Kč bez DPH / osobu         

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

Těšíme se na Vás!

 


 

MS Excel pro středně pokročilé 

 

praktická výuka v PC učebně refresh znalostí příklady a cvičení

 

 

Osnova kurzu:

 

• vstupní příklad (orientační)

podmíněné formátování

soubor Notebook1.jpg

vzorce – zápis složitějších vzorců, úprava, absolutní a relativní adresy

funkce – KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, ...

vkládání a úprava vnořených funkcí

vybrané textové funkce

grafy – kombinované typy grafů

kontingenční tabulky – vytváření a úprava, možnosti zobrazení, práce s tabulkou

zabezpečení dokumentu

uživatelské nastavení prostředí MS Excel

příklady, procvičování

závěrečný příklad (test)

 


Termín:                      24. 3. a 27. 3. 2020
Rozsah kurzu:             2 výukové dny v čase 8:30 – 15:00 h.
Místo konání:              Plzeň, Skvrňanská 12
Cena:                         4 750 Kč bez DPH / osobu

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Těšíme se na Vás!

 


 

Leadership pro mistry

 

Vedení lidí Řízení lidských zdrojů MS Excel pro středně pokročilé

 

 
 

soubor Production.jpg

 
Řízení lidských zdrojů – 1 den
• Základy řízen
í lidských zdrojů
• Vyhledávání a přijímání zaměstnanců
• Pracovní poměr
• Základní legislativa v oblasti BOZP a PO
• Základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
• Základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení
• Odměňování a hodnocení zaměstnanců
 
 
MS Excel pro středně pokročilé – 1 den
• Podmíněné formátování
• Vzorce – zápis složitějších vzorců, úprava, absolutní a relativní adresy
• Funkce – KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, ...
• Vkládání a úprava vnořených funkcí
• Grafy – kombinované typy grafů
• Kontingenční tabulky – vytváření a úprava, možnosti zobrazení, práce s tabulkou                                                                                  
Vedení lidí – 2 dny
• Osobnost mistra/vedoucího pracovníka, týmová práce
• Styly vedení podřízených
• Asertivita vedoucího pracovníka, budování přirozené autority mistra/vedoucího
• Základy přesvědčování, vyjednávání v praxi mistra                                                                                                                                                                                                                    
 
Termíny:                        úterky - 21. 4., 28. 4., 12. 5., 19. 5. 2020
Rozsah kurzu:            4 výukové dny v čase 8:30 – 16:00 h.
Místo konání:             Plzeň, Skvrňanská 12
Cena:                        7 450 Kč bez DPH / osobu
 
Přihlášky on-line:       ZDE: (https://forms.gle/meLhtC4Got1iCW6B6)

                               

Dotazy, informace:     kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

Těšíme se na Vás!

 


 

Nákupní procesy v podniku

 

 

Výuka Vás komplexně provede problematikou nákupu. Snadněji si stanovíte nákupní strategii orientovanou na efektivitu, zorientujete se v problematice řízení zásob. Posílíte svoje dovednosti při jednání a vyjednávání s dodavateli.

 

 

soubor zahranici.jpg

Osnova kurzu

 

• nákupní oddělení                                                       

• role a význam nákupu ve firmě

• nákupní procesy a jejich průběh

• řízení zásob v nákupu
• metody pro řízení zásob (MRP, Just in Time...)
• nákupní trh
• nákupní marketing

 


Rozsah kurzu:             2 výukové dny v čase 8:00 – 16:00 h

Termíny:                     jaro 2020
Místo výuky:               Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)

Cena:                         4 950 Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Těšíme se na Vás!

 


 

Paletové hospodářství

 

soubor pallet-1665470_960_720.jpg
Osnovy kurzu:

- druhy obalů
- palety vratné a nevratné
- různé vnímání hospodaření s paletami
- vedení evidence palet
- smluvní podmínky dodávek
- vedení skladu palet
- saldokonta s jednotlivými dodavateli
- možná vazba na účetnictví
- finanční nebo fyzické vyrovnávání saldokonta s dodavateli a odběrateli
- opravy palet (kdy a kdo hradí)
- dokládání jejich poškození
- role dopravce – zodpovědnost za náklad a jeho poškození (včetně palet)
- příklady paletového hospodářství
- zavedení systému paletového hospodářství


Rozsah kurzu:             2 výukové dny v čase 9:00 – 15:00 h.
Termíny:                     jaro 2020
Místo výuky:               Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)
Cena:                         5 470 Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701


Těšíme se na Vás!

 


 

Základy strojírenství a technologie I a II

 

Základy strojírenství Doplnění kvalifikace / refresh znalostí
Prohloubení znalostí a dovedností Přizpůsobení obsahu účastníkům výuky

 

Osnovy kurzu I:                                                                      Osnovy kurzu II:

 

Využití kovů ve strojírenství                                           Vrtání a vystružování
- požadavky na materiály a vlastnosti výrobků dle          - podstata a metody vrtání

technologií                                                              - druhy vrtáků a vrtaček
Základní pojmy                                                      - druhy výstružníků
- vliv technologie obrábění na fyzikální vlastnosti            - volby nástrojů pro vystružování

a funkčnost strojních součástí                                     - práce s výstružníky
- fyzikální základy procesu řezání                                Frézování
- definování základních pojmů v třískovém                     - rozdělení frézek a fréz

obrábění                                                                  - upínání fréz, upínání obrobků
- geometrie břitu řezného nástroje a jeho význam           - metody frézování podle druhu plochy

při třískovém obrábění                                               Závitování
Základní operace třískového obrábění                      - nástroje pro výrobu závitů

s definovatelnou řeznou geometrií                           - závitování dle možnostiupnutí závitníku
- soustružení, frézování,vrtání a vyvrtávání,                   - tváření, frézování a soustružení závitu

obrážení, hoblování, broušení, honování, lapování,           - chlazení při závitování

zaškrabávání, vroubkování a rýhování, ruční                   Soustružení

zabrušování                                                              - podstata a možnosti soustružení
- volba vhodných řezných podmínek a parametrů             - rozdělení soustruhů
Přehled základních technologií                                  - ovládací prvky soustruhů
- válcování, kování, tažení, ohýbání, stříhání                   - soustružnické nože
Stroje a nástroje pro tváření                                     - základní druhy upnutí nástrojů
- lisy, buchary, válcovací stolice, volná kovadla,              - řezné podmínky při soustružení

zápustky, ohýbací a střižné nástroje


Příklady z praxe, diskuze nad výkresy, závěrečný test

 

 

Rozsah kurzů:         4 výukové dny v čase 8:30 – 15:00 h.

Místo výuky:            Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)


Cena každého kurzu: 7 540 Kč (bez DPH) / 1 osobu
V případě objednání obou kurzů Základy strojírenství I a II sleva 10%

z celkové ceny 15 080,- Kč. Cena po slevě 13 572,- Kč bez DPH / 1 osobu za oba kurzy.

 

 

soubor Ozubená kolečka2.jpg

Přihlášky on-line:
ZDE:(https://forms.gle/EJGLyfJ2eASbPgwp7)

 

Dotazy, informace:
kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

 

 

Těšíme se na Vás!

 


 

 Video ve firemním marketingu

Naučte se efektivně, rychle a úsporně vyrobit firemní video
Kurz je určený pro začínající marketéry, personalisty a všechny,
kdo si chtějí střih a práci s videem sami vyzkoušet


Obsah kurzu:

  • výběr techniky (kamera/fotoaparát/telefon)
  • jak si poradit se zvukem (klopové mikrofony vs. přídavné mikrofony)
  • techniky natáčení
  • rétorický oblouk a sestavení plánu pro natáčení

    soubor Smartphone.jpg

  • programy pro střih videa/mobilní aplikace
  • distribuční kanály videa
  • dotazy, diskuze, praktické ukázky

 

Doporučujeme vzít si na kurz s sebou:

telefon s kamerou a eventuálně počítač na střih videa

 

Lektor: Bc. David Brabec,

moderátor Hitrádia FM Plus

 

 

 

                     

 

 


26 let

 


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

Pořádali jsme 8. ročník tradičního

Veletrhu práce a vzdělávání
Klíč k příležitostem

Fotky a informace najdete na webu

http://praci.najdisi.cz/


soubor logo_Mamma_friendly.jpg

 

 

 

 

 

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


POVEZ II
Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 215


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

30. 3 - 2. 6. 2020

Lektor dalšího vzdělávání 

13. 1. - 28. 2. 2020

Obsluha CNC obráběcích strojů

19. 3. 2020 - 25. 6. 2020

Personalista 

15. 1. - 17. 6. 2020

Asistent/ka, sekretář/ka 

21. 2. - 29. 5. 2020

Obsluha osobního počítače Plzeň / Karlovy Vary

jaro 2020

 


Otevřené kurzy

Přihlášky on-line

 

Asertivita v praxi

10. 3. 2020

Daňové a účetní novinky 2020

26. 3. 2020

Leadership pro mistry

21. 4, 28. 4., 12. 5. a 19. 5. 2020 

MS Excel pro středně pokročilé

24. 3. a 27. 3. 2020

Účetnictví pro spolky (Chomutov)
9. 4. 2020

 


 Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


 

Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň