mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

Týden vzdělávání dospělých

Týdny vzdělávání dospělých®

 V Karlových VarechLoga TVD

 

 

Jak se vyrovnat s novými trendy ve vzdělávání

 

 

Odborná konference vzdělavatelů v Karlovarském kraji

 

proběhla 8. listopadu 2016

 

Program konference:

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji
Bc. Veronika Dankanicsová, vedoucí oddělení trhu práce, krajská pobočka ÚP ČR Karlovy Vary

Další vzdělávání z pohledu Ministerstva školství
Mgr. Erika Konupčíková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Trendy a reakce vzdělávacího trhu
Mgr. Jana Brabcová, prezidentka a krajská koordinátorka AIVD ČR, jednatelka Grafia, s.r.o.

Spolupráce škol a zaměstnavatelů z pohledu Krajského úřadu v Karlových Varech
Ing. Stanislav Jambor, vedoucí oddělení vzdělávání a evropských programů, KÚ K. Vary

Ing. Mgr. Petr Adamec, zástupce ředitele ISŠ Cheb

Vzdělávání zaměstnanců v POVEZ II
Jana Svěrkošová, odborná pracovnice projektu, krajská pobočka ÚP ČR Karlovy Vary

Proč a jak malý podnik vzdělává své zaměstnance?
Richard Šmíd, jednatel, Polypress s.r.o.

Diskuse

 

 


 

Týdny vzdělávání dospělých®

 v PlzniLoga TVD

 

 

Jak se vyrovnat s novými trendy ve vzdělávání

 

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje?

 

Odborná konference vzdělavatelů v Plzeňském kraji

 

proběhla 1. listopadu 2016

 

Děkujeme všem účastníkům konference i řečníkům za milé setkání, aktivní diskuzi a těšíme se na další spolupráci!

 

Program konference:

 

Současné vzdělávání a výhled pro dobu 4.0
Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce - oblast vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Trendy a reakce vzdělávacího trhu
Mgr. Jana Brabcová, prezidentka a krajská koordinátorka AIVD ČR, jednatelka Grafia s. r. o.

Vzdělávání a trh práce v datech
Ing. Pavel Beneš, vedoucí konzultant, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

Další vzdělávání z pohledu Ministerstva školství 
Mgr. Erika Konupčíková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Digitální gramotnost a další připravované projekty FDV pro ČR
Mgr. Klára Bezděková, Fond dalšího vzdělávání

Trh práce v ČR a v Plzeňském kraji - aktuální stav a novinky v práci úřadu
Bc. Milan Polák, zástupce ÚP ČR - krajské pobočky v Domažlicích

Aktuální informace ke školství v Plzeňském kraji
JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí oddělení organizace školství, Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajský akční plán a oblast vzdělávání dospělých
Mgr. Pavla Chocholová, odborný garant v Plzeňském kraji - projekt P-KAP (Podpora krajského akčního plánování), NÚV (Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Kdo bude pečovat o nemocné v kraji?
Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D., děkanka, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

 

Chvála obecného před zvláštním
Doc. RNDr. František Ježek, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, řešitel významných projektů
a člen expertních týmů MŠMT

 

Panelová diskuze
Ing. Rostislav Študent, ředitel, Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara

Doc. Ing. Milan Edl Ph.D., děkan, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni

Doc. Ing. Jiří  TUPA, Ph.D., proděkan pro rozvoj fakulty, Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D., děkanka, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

 

 

 


Předchozí ročníky:

 

Trendy a inovace na vzdělávacím trhu v ČR

 

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje?

 

Odborná konference pod záštitou Jiřího Stručka,

náměstka hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Plzeňškého kraje

 

6. 11. 2015, Krajský úřad Plzeňského kraje

 

 

A co bylo na programu:


Od zaklínadel hledačů trendů k užitečné inovaci ve vzdělávání

Mgr. Jana Brabcová, prezidentka a krajská koordinátorka AIVD ČR, jednatelka Grafia, s. r. o.

 

Aktuální informace ke školství v Plzeňském kraji

Jaroslav Sokol, vedoucí oddělení organizace školství, Krajský úřad Plzeňského kraje

 

Trh práce v ČR a v Plzeňském kraji - aktuální stav a novinky v práci úřadu

Ing. Magdalena Čadová, ředitelka odboru zaměstnanosti, ÚP ČR - krajská pobočka v Plzni

 

Další vzdělávání 2015+

Mgr. Monika Měšťanová, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy

 

Může se Plzeň stát inovačním lídrem České republiky?

Doc. RNDr. František Ježek, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, řešitel významných projektů

a člen expertních týmů MŠMT

 

Work ability index jako způsob zjišťování vzdělávacích potřeb v podniku

Mgr. Erika Konupčíková, výkonná ředitelka AIVD

 

Zmysluplné inovácie vo vzdelávaní

PhDr. Branislav Frk, PhD., odborný asistent, Katedra andragogiky, Prešovská univerzita

 

Trendy v profesním rozvoji učitelů

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., vedoucí krajského pracoviště, Národní institut pro další vzdělávání

 

Kooperace - podpora dalšího profesního vzdělávání

Mgr. Michal Janíčko, Mgr. Michal Brož, Fond dalšího vzdělávání Praha

 

Děkujeme Všem za milé setkání a podnětné diskuze.

 


 Trendy a inovace na vzdělávacím trhu v ČR

 

20. 10. 2015 od 9:00 do 12:30 hodin, Karlovy Vary

 

Příspěvky:

 

 

Trh práce, vzdělávací potřeby a zkušenosti se vzděláváním dospělých v Karlovarském kraji

Mgr. Jana Belblová, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství, Krajská pobočka ÚP ČR Karlovy Vary

 

Zkušenosti zaměstnavatelů Karlovarského kraje

Ing. Miroslav Jemelka, ekonom, GW Train Regio a.s.

 

Od zaklínadel hledačů trendů k užitečné inovaci ve vzdělávání

Mgr. Jana Brabcová, prezidentka a krajská koordinátorka AIVD ČR, jednatelka Grafia, s. r. o.

 

Jazyky pro nezaměstnané - úplně jiná podpora! - výsledky jediného projektuv ČR zaměřeného na jazykové vzdělávání

Petra Komínková, krajský koordinátor projektu, Grafia s. r. o.

 

Kooperace - podpora dalšího profesního vzdělávání

Mgr. Michal Janíčko, Bc. Tomáš Kolomazník, Fond dalšího vzdělávání Praha

 

 


Seminář v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2014 v Karlových Varech

 

26. 11. 2014 od 9 do 12 hodin, v prostorách ÚP ČR, krajské pobočky v Karlových Varech proběhl seminář na téma

 

Vzdělávání dospělých v Karlovarském kraji v dalším programovacím období

 

Program:

 

 

1. Vzdělávání dospělých v ČR

Mgr. Jana Brabcová, jednatelka Grafia, s.r.o., víceprezidentka a krajská koordinátorka AIVD ČR

 

2. Pohled Krajské hospodářské komory na vzdělávání v Karlovarském kraji

Mgr. Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

  

3. Situace na trhu práce a vzdělávací potřeby v Karlovarském kraji

Mgr. Jana Belblová, vedoucí referátu zprostředkování a poradenství, Krajská pobočka ÚP ČR Karlovy Vary

  

4. Dotační programy pro zaměstnavatele v Karlovarském kraji

František Belbl, referent projektů EU, pracoviště Sokolov

 

5. Příklad dobré praxe - S jazyky za prací v Karlovarském kraji

Bc. Eva Hejnová, krajský koordinátor projektu, Grafia, s.r.o.

 

 

Děkujeme Všem za milé setkání a těšíme se na další spolupráci i akce v regionu!

 


Akce Týdne vzdělávání dospělých 2014 v Plzeňském kraji

 

Odborná konference v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2014 pod záštitou Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje proběhla 6. 11. 2014, 9.00 – 12.30 hod.

Děkujeme Vám za skvělé prezentace a aktivní diskuzi a těšíme se na příští rok!

 

Program:

 

1. Vzdělávání dospělých v ČR

Mgr. Erika Konupčíková, výkonná ředitelka AIVD ČR

  

2. Aktuální informace ke školství v Plzeňském kraji

JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Plzeňský kraj

 

3. Regionální sektorová dohoda v Plzeňském kraji – plastikářský průmysl

Ing. Jindřich Jindřich, expert regionálního zastoupení za SP ČR

 

4. Záměry MŠMT s výhledem na rozvoj dalšího vzdělávání v ČR

Mgr. Monika Měšťanová, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a

tělovýchovy

 

5. Vzdělávání na rozcestí

aneb Nové role vzdělávání v individuálních potřebách člověka i v rozvoji společnosti

Doc. RNDr. František Ježek, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, řešitel významných projektů

a člen expertních týmů MŠMT

 

6. Kdo jsou účastníci vzdělávání dospělých v ČR? - nejnovější poznatky z výzkumu

Mgr. Jan Kalenda, Ph.D., ředitel Centra výzkumu FHS UTB Zlín a odborný asistent KSA UP Olomouc

 

7. Pohled z druhé strany – vzdělávání očima zaměstnavatele: Vzdělávací procesy ve společnosti STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.

Jaroslava Šindelářová, HR Generalist, STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.

 

8. Trh práce, školský systém a vzdělávání dospělých v oboru hotelnictví

Marek Audes, general manager, Ibis Plzeň

 

9. Diskuse

 

Fotografie z konference:

 

Obr1

 

 

 

 obr2

 

 

Odpoledne jsme se setkali:

 

6. 11. 2014, 14:15-16:00 hod. – Prezentujte efektivně aneb Interaktivní techniky v prezentaci i ve výuce

Ochutnávka workshopu pod vedením Mgr. Tomáše Langera, viceprezidenta AIVD ČR

Grafia, Budilova 4, Plzeň

----------------------

 

Harmonogram akcí v Plzeňském kraji 2014:

 

  • 20. 11. 2014 9.00 - 12.00 hod. – Best practice in HR

Seminář pro personální manažery Plzeňského kraje - po přihlášení zdarma. Info: cristal.grafia.cz

 

  • 6. 11. – 7. 11. 2014 Plzeňský informační kotlík

  • 6. 11. 2014, 9:00-12,30 hod. - Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje?

Odborná konference pod záštitou Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládeže

a sportu Plzeňského kraje

Krajský úřad, Škroupova 18, Plzeň

  • 6. 11. 2014, 14:15-16:00 hod. – Prezentujte efektivně aneb Interaktivní techniky v prezentaci i ve výuce

Ochutnávka workshopu pod vedením Mgr. Tomáše Langera, viceprezidenta AIVD ČR

Grafia, Budilova 4, Plzeň

  • 6. 11. 2014, od 19:30 hod – Společenské setkání vzdělávacích institucí AIVD ČR

Hotel Plzeň, Budilova 15, Plzeň

  • 7. 11. 2014 9:00-12:00 hod – Uplatnění behaviorální ekonomie ve vzdělávací praxi

Seminář pod vedením Mgr. Jany Brabcové, viceprezidentky AIVD a jednatelky Grafia, s.r.o.

Grafia, Budilova 4, Plzeň

 

  • 3. - 7. 11. 2014 – Otestujte si zdarma své profesní předpoklady! (Určeno dospělým)

Testování základních profesních předpokladů a personální poradenství v personální agentuře PERSONAL SERVICE. Odnesete si protokol s výsledky, který můžete přiložit k životopisu zasílanému zaměstnavateli (viz www.personalservice.cz).

Místo testování: PERSONAL SERVICE, Přemyslova 1, Plzeň (naproti OD PLAZA)

 

Průběžně listopad: ochutnávky vzdělávacích akcí členů apod. – info viz www.tydnyvzdelavani.cz

 

Organizace: Grafia, s.r.o., krajský koordinátor AIVD ČR

ve spolupráci s členy AIVD, Krajským úřadem Plzeňského kraje a dalšími partnery

 


Týdny vzdělávání dospělých 2013

29. 11. 2013 Kvalita ve vzdělávání dospělých v Karlovarském kraji

26. 11. – 27. 11. 2013 se v rámci TVD konal Plzeňský informační kotlík


Týdny vzdělávání dospělých 2012

Motto: "VZDĚLÁVÁNÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU"


Akce 1. - 8. 11. 2012 úspěšně proběhly...

 

2.11.2012 proběhl seminář na téma: Jak dělat on-line marketing ve vzdělávání?

 

Z konference Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji 2012: 

 

soubor konference.jpg 


Týdny vzdělávání dospělých 2011 byly zaměřeny na diskusi o kvalitě dalšího vzdělávání, která je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících vnímání dalšího vzdělávání veřejností a zaměstnavateli. I když není slovo kvalita zahrnuto v mottu TVD 2011, dostáváme se k němu přeneseně přes zvýšení šance na trhu práce. Bez kvalitního dalšího vzdělávání nelze dosáhnout vyšší šance na trhu práce.

  


 

Týdny vzdělávání dospělých 2010 byly zaměřeny na rozvoj lidského kapitálu jako podmínky prosperity společnosti, což platí zvláště v době vrcholící hospodářské krize, v níž se právě náš stát nachází. Nad TVD 2010 převzala záštitu ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová.

   

Seminář Quo vadis, vdzělávání v Plzeňském kraji? v rámci Týdne vzdělávání dospělýchpod záštitou Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblasti škkolství, mládeže a sportu Plzeňského kraji již tradičně organizuje společnost Grafia, s.r.o.- krajský koordinátor Asociace institucí vzdělávání dospělých.

   

Motto: Vzděláváním ke zvyšování produktivity  

 


 

TVD 2009:

 

5. listopadu 2009 proběhlo setkání vzdělavatelů Plzeňského kraje v rámci Týdne vzdělávání dospělých, který Grafia, s.r.o. jakožto krajský koordinátor Asociace institucí vzdělávání dospělých organizuje.

 

Záštitu tento rok převzal náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Jiří Struček, člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport.
 

Tentokrát bylo mottem akce:

  

„Zvyšování kompetencí – větší šance na trhu práce.“

 

 

V rámci TVD již proběhlo:  

- "Plzeňský informační kotlík" - školení vzdělávacích institucí v oblasti marketingu a dokumentace - Plzeň, 22.-23. 10. 2009

- Dny otevřených dveří na školách Plzeňského kraje 

     

V rámci TVD v Plzni dále proběhlo:

- setkání Klubu personalistů, 19. 11. 2009 v Plzni

 


 6. listopadu 2008 proběhl seminář Týdne vzdělávání dospělých pod záštitou JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

 

Tradičně pestrý program semináře zaujal 68 přítomných hostů, zejména zástupců vzdělávacích institucí a zařízení Plzeňského kraje.

 

 


Již 24 let práce pro naše klienty.


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru v rámci ocenění Vizionáři 2016

 soubor Vizionáři_na web_menší.jpg


Připravujeme pro Vás:

Víkend otevřených ateliérů:

23.-24.9.2017

Další info: www.otevreneATELIERY.cz

 

Veletrh práce a vzdělávání:

30. 1. 2018

Další info: praci.najdisi.cz


Rekvalifikační kurzy

Lektor dalšího vzdělávání (.pdf) - 9.10. - 22.11.2017

Personalista - 17.10.2017 - 20.3.2018

Dispečer logistiky - podzim 2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf) - 19.9.-15.11.2017

Vedoucí provozu - mistr/mistrová - 20.9. - 13.12.2017

Obsluha CNC obráběcích strojů (.pdf) - 2.10. - 11.12.2017

Programátor CNC strojů (.pdf) - 16.10.2017 - 31.1.2018

Čtení a kreslení technické dokumentace (.pdf) - 23.10. - 24.11.2017

Specialista marketingu - 13.11.2017 - 26.1.2018

Kontrolor kvality (.pdf) - 13.11.2017 - 26.1.2018

Obchodní zástupce (s výukou AJ nebo NJ) - 20.11.2017 - 16.2.2018

Vedoucí týmu - 20.11.2017 - 16.2.2018

Fotograf - základy fotografování - 4.12.2017 - 28.2.2018

Asistent/ka, sekretář/ka - přijímáme přihlášky

Přihlášky on-line: ZDE


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Lektor PC dovedností Plzeňský kraj

Více informací: ZDE nebo kurzy@grafia.cz


Otevřené kurzy 

Profesionální nákupčí - 12. a 19. 10. 2017 (.pdf)

Akademie pro střední management (.pdf)

Podnikový personalista (.pdf)

Prezentační dovednosti (.pdf)

Přihlášky on-line: ZDE


Zkoušky z profesní kvalifikace:

Lektor dalšího vzdělávání (.pdf) - dne 22. 11. 2017

Obsluha CNC obráběcích strojů (.pdf) - dne 11. 12. 2017

Specialista marketingu (.pdf) - dne 26. 1. 2018

Vedoucí týmu (.pdf) - dne 16. 2. 2018

Obchodní zástupce (.pdf) - dne 16. 2. 2018

Fotograf -základy fotografování (.pdf)dne 28. 2. 2018

Personalista (.pdf) - dne 20. 3. 2018

Přihlášky na zkoušku: ZDE


NAKLADATELSTVÍ GRAFIA

Grafologie nejen pro personalisty

PaedDr. Marie Mašková

 

soubor Grafologie_210x210_obalka_nahled_final4 kopie_nejmensi.na web.jpg

 

Plzeňský deník 19.4.2015

 

"Šéfem můžete být díky písmu"

"Grafoložka: Písmo o Vás řekne úplně všechno" 


 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň