mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

Projekt S jazyky za prací

 

 

 Představujeme projekt S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002665

 

V září odstartoval nový projekt společnosti Grafia, s.r.o. s názvem S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji. Tento projekt pomůže zájemcům najít práci nejen v obou krajích, ale také v příhraniční oblasti Spolkové republiky Německo. 

 

Komu je projekt určen:

 

Projekt je určen těm, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než pět měsíců, dále také mladým do 25 let věku (u nich bez omezení délky evidence). Hlavním cílem projektu je snižování nezaměstnanosti a předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti v Plzeňském a Karlovarském kraji. Všechny aktivity jsou pro účastníky zdarma, ať už jde o kurzy (motivační, počítačové, rekvalifikační, jazykové), poradenství či zprostředkování práce.

 

Co se v kurzech naučíme:

 

V kurzech získají nezaměstnaní znalosti a dovednosti potřebné pro jejich uplatnění na trhu práce. Důraz je kladen především na kurzy odborného jazyka - němčiny / angličtiny, díky kterým si účastníci „opráší“ předchozí znalosti a naučí se komunikovat německy v profesi, kterou chtějí vykonávat. Vybrat si mohou z různách oborů, které jsou v kraji nejvíce poptávané. Zlepšení komunikace v cizím jazyce a absolvování rekvalifikačních kurzů pomůže účastníkům najít uplatnění právě v příhraničních oblastech.

Je to velká šance pro všechny, kteří mají základ němčiny a neměli dosud odvahu přijmout práci ve firmě, kde je standardem jazyk v práci používat. Účastník projektu zde získá zdarma tříměsíční intenzívní kurz (5 hod výuky denně), za který by běžně platil dvacet či třicet tisíc korun. Po jeho absolvování se výrazně zlepší především komunikace v jazyce a slovní zásoba. V každém kraji máme ovšem jen omezený počet míst v projektu! Proto neváhejte a vstupte.

 

Mezi další aktivity projektu patří motivační program, který mj. dává přehled o místním trhu práce, kurzy počítačových dovedností a pracovní diagnostika. Účastníci projektu mohou využít také individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání.

Účastníkům se věnují koordinátoři v Konzultačních centrech v Plzni a Karlových Varech, kde bude probíhat i výuka většiny kurzů (mimo rekvalifikační).

 

Výhody pro účastníky projektu:

 

Velkou výhodou je i tzv. přímá podpora, účastníkům dojíždějícím z jiných obcí jsou hrazeny jízdní výdaje.

Zájemci o účast se mohou hlásit buď svému poradci na příslušném ÚP nebo přímo koordinátorům projektu v Plzni a Karlových Varech.

 

Výhody pro zaměstnavatele:

 

Projekt S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji je šancí i pro zaměstnavatele, kteří hledají nové zaměstnance. Zdarma mohou získat databázi volných pracovních sil v jednotlivých regionech a najít kvalitní pracovníky. Realizátor může spolupracujícím zaměstnavatelům poskytnout na zaměstnance z řad klientů projektu příspěvek na jejich mzdu.

 

 

Projekt S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002665 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OPZ.

 

s jazyky
 

 

 

Projekt S jazyky za prací v Plzeňském a Karlovarském kraji

 

Grafia, s.r.o.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002665

Název projektu – EN: To work with languages in region Pilsen and Karlovy Vary

 

 

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2017

Doba trvání (v měsících): 16

 

  Anotace projektu:

Projekt pomůže najít pracovní uplatnění mladým lidem do 25 let a nezaměstnaným nad 5 měs. v evidenci ÚP (celkem 80 osob).

Poradenské, motivační a vzdělávací aktivity jsou nově doplněny o intenz. kurz odborného cizího jazyka s vazbou na kvalifikaci. Projekt zvýší kvalifikaci klientů a jejich uplatnitelnost na trhu práce v Plz. a Karlovarském kraji.

V projektu jsou uplatněny zkušenosti z pilotáže jazyk. výuky pro nezaměstnané, která úspěšně ověřila tento inovativní postup práce s oběma CS.

 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci nezaměstnaným osobám z CS a pomoci jim získat adekvátní pracovní uplatnění.

Žadatel využije nového kompleního nástroje zaměřeného na slaďování nabídky a poptávky na trhu práce, využitelného zejména v příhraničních regionech, který úspěšně vytvořil a ověřil v rámci svého pilotního projektu S jazyky za prací v Karlovarském kraji.

Dílčími cíli jsou:

1) aktivizace a motivace, posílení sebevědomí účastníků

2) sebepoznání a nalezení dovedností účastníků uplatnitelných na trhu práce, lepší porozumění trhu práce

3) posílení stávajících obecných dovedností pro trh práce a jejich rozvoj - komunikační a sociální dovednosti, PC dovednosti, podnikavost, schopnost týmové práce

4) získání nových profesních dovedností - rekvalifikace, popř. další odborné kurzy a intenzívní kurzy odb. němčiny či angličtiny

5) nalezení vhodného zaměstnání

6) posílení uplatnitelnosti účastníků na trhu práce 

 

 


soubor 25let.png


 Buďte s námi ve spojení