mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

OTEVŘENÉ KURZY

Zarezervujte si své místo již nyní!

 

ASERTIVITA V PRAXI

 

Naučte se lépe vnímat podněty z okolí a ve správné situaci použít asertivní techniku

 

 

Obsah kurzu

soubor dojizdet_curve.jpg

 

   • typologie komunikačních partnerů a jednání s nimi

   • využití emoční inteligence v komunikaci

   • kladení otázek a umění naslouchat

   • verbální a neverbální komunikace
   • asertivita, agresivita, pasivita, manipulace

   • asertivní práva, asertivní povinnosti

   • principy asertivního jednání a sebeprosazení

   • asertivní techniky zvládání situace

   • řešení konfliktních situací

   • obrana proti nátlaku a manipulaci

   • praktický trénink zvládání situací a následný rozbor 

 

 

 

Termín:            21. 1. 2020, 9:00 – cca 15:00 hod.
Místo výuky:   Plzeň (adresu upřesníme)              
Cena:              2 860,- Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

 Koupit kurz 

                             

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

 


                       
Paletové hospodářství

soubor pallet-1665470_960_720.jpg

Osnovy kurzu:

- druhy obalů
- palety vratné a nevratné
- různé vnímání hospodaření s paletami
- vedení evidence palet
- smluvní podmínky dodávek
- vedení skladu palet
- saldokonta s jednotlivými dodavateli
- možná vazba na účetnictví
- finanční nebo fyzické vyrovnávání saldokonta s dodavateli a odběrateli
- opravy palet (kdy a kdo hradí)
- dokládání jejich poškození
- role dopravce – zodpovědnost za náklad a jeho poškození (včetně palet)
- příklady paletového hospodářství
- zavedení systému paletového hospodářství


Rozsah kurzu:      2 výukové dny v čase 9:00 – 15:00 h.
Místo výuky:        Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)
Cena:                  5 470,00 Kč (bez DPH) / 1 osobu

 Koupit kurz 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

Těšíme se na Vás!
 

 
Nákupní procesy v podniku

Výuka Vás komplexně provede problematikou nákupu. Snadněji si stanovíte nákupní strategii orientovanou na efektivitu, zorientujete se v problematice řízení zásob. Posílíte svoje dovednosti při jednání a vyjednávání s dodavateli.
 

soubor zahranici.jpg

Osnova kurzu
• nákupní oddělení
• role a význam nákupu ve firmě
• nákupní procesy a jejich průběh
• řízení zásob v nákupu
• metody pro řízení zásob (MRP, Just in Time...)
• nákupní trh
• nákupní marketing

 Rozsah kurzu:        2 výukové dny v čase 8:00 – 16:00 h
Místo výuky:          Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihláš. osob)
Cena:                    4 950,- Kč (bez DPH) / 1 osobu

 Koupit kurz 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701


                                                                                   Těšíme se na Vás!
 

 

Účetnictví pro spolky
podrobné vysvětlení účetních aspektů vedení účetnictví v souladu se všemi zákony
 
Obsah kurzu:

soubor účetnictví1.jpg

- kategorizace účetních jednotek,kritéria a povinnosti vedení účetnictví
- legislativní úprava
- jednoduché účetnictví: peněžní deník, rozdělení příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, další pomocné knihy
- podvojné účetnictví: rozsah vedení PÚ, zjednodušené PÚ
- účtování dotací
- dary a členské příspěvky
- vyplnění daňového přiznání
- zaměstnanecký poměr
- spolky a GDPR
- zveřejňovací povinnosti
- novinky 2019
- dotazy, diskuze
 
 
Rozsah kurzu:     1 výukový den v čase 9:00 – 15:00 h
Místo výuky:       Plzeň, Karlovy Vary
(adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)
Cena:                 2 500,- Kč (bez DPH) / 1 osobu
 
 Koupit kurz 

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701
 
Těšíme se na Vás!
 

 

Základy strojírenství a technologie I a II

Základy strojírenství Doplnění kvalifikace / refresh znalostí
Prohloubení znalostí a dovedností Přizpůsobení obsahu účastníkům výuky

 

Osnovy kurzu I:                                                                          Osnovy kurzu II:

 

Využití kovů ve strojírenství                                                       Vystružování a vrtání               
- požadavky na materiály a vlastnosti výrobků dle                              - podstata a metody vrtání                  

technologií                                                                                       - druhy vrtáků a vrtaček 
Základní pojmy                                                                             - druhy výstružníků                                  
- vliv technologie obrábění na fyzikální vlastnosti                                 - volby nástrojů pro vystružování

a funkčnost strojních součástí                                                            - práce s výstružníky
- fyzikální základy procesu řezání                                                      Frézování   
- definování základních pojmů v třískovém                                         - rozdělení frézek a fréz

obrábění                                                                                         - upínání fréz, upínání obrobků
- geometrie břitu řezného nástroje a jeho význam                              - metody frézování podle druhu plochy

při třískovém obrábění                                                                     Závitování
Základní operace třískového obrábění                                       - nástroje pro výrobu závitů   

s definovatelnou řeznou geometrií                                             - závitování dle možnostiupnutí závitníku
- soustružení, frézování,vrtání a vyvrtávání,                                      - tváření, frézování a soustružení závitu  

obrážení, hoblování, broušení, honování, lapování,                             - chlazení při závitování

zaškrabávání, vroubkování a rýhování, ruční                                     Soustružení 

zabrušování                                                                                    - podstata a možnosti soustružení   
- volba vhodných řezných podmínek a parametrů                              - rozdělení soustruhů
Přehled základních technologií                                                   - ovládací prvky soustruhů
- válcování, kování, tažení, ohýbání, stříhání                                      - soustružnické nože    
Stroje a nástroje pro tváření                                                      - základní druhy upnutí nástrojů            
- lisy, buchary, válcovací stolice, volná kovadla,                                 - řezné podmínky při soustružení

zápustky, ohýbací a střižné nástroje                                                

 
Příklady z praxe, diskuze nad výkresy, závěrečný test

 

 

Rozsah kurzů:        4 výukové dny v čase 8:30 – 15:00 h.
Místo výuky:            Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)


Cena každého kurzu: 7 540,- Kč (bez DPH) / 1 osobu
V případě objednání obou kurzů Základy strojírenství I a II sleva 10%

z celkové ceny 15 080,- Kč. Cena po slevě 13 572,- Kč bez DPH / 1 osobu za oba kurzy.

 

Koupit kurz I

soubor Ozubená kolečka2.jpg

Koupit kurz II

 

 Koupit kurz I+II SE SLEVOU 

 

Dotazy, informace:
kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

 

 

Těšíme se na Vás!

 

 

Video ve firemním marketingu

Naučte se efektivně, rychle a úsporně vyrobit firemní video Kurz je určený pro začínající marketéry, personalisty a všechny, kdo si chtějí střih a práci s videem sami vyzkoušet


Obsah kurzu:

 • výběr techniky (kamera/fotoaparát/telefon)
 • jak si poradit se zvukem (klopové mikrofony vs. přídavné mikrofony)
 • techniky natáčení
 • rétorický oblouk a sestavení plánu pro natáčení

  soubor Smartphone.jpg

 • programy pro střih videa/mobilní aplikace
 • distribuční kanály videa
 • dotazy, diskuze, praktické ukázky

 

Doporučujeme vzít si na kurz s sebou:

telefon s kamerou a eventuálně počítač na střih videa

 

Rozsah kurzu:   1 výukový den v čase 9:00 - 13:00

 

Lektor: Bc. David Brabec,

moderátor Hitrádia FM Plus

 

Cena:  2 750,00 Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

                           

Dotazy, informace: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

 

 


 

 

  Komunikace s médii a mediální trénink s Romanem Bradáčem

 Chcete se naučit efektivně komunikovat s médii? Máte trému a strach, že uděláte zbytečnou chybu? Připravte se na komunikaci s novináři a reportéry tak, abyste nebyli zaskočeni! Mějte ve správnou chvíli vhodnou argumentaci, naučte se ovládat svou gestikulaci a mimiku, buďte přirození a sebejistí! Že to nejde? Tandem lektorů Roman Bradáč a Jana Brabcová vás přesvědčí, že to dokážete!

Termín bude upřesněn, místo konání: Grafia s.r.o., Budilova 4, Plzeň

 

Bradac

Z OBSAHU KURZU:

 • Komunikace s novináři a médii
 • Jak fungují tištěná média, sociální sítě, rozhlas, televize
 • Jak být atraktivní pro média?
 • Co a jak sdělovat médiím?
 • Příprava sdělení pro média - praktické ukázky a cvičení
 • Nonverbální a verbální komunikace
 • Základy rétoriky
 • Trénink dovedností před kamerou, simulace situací s médii, zpětná vazba odborníků
 • Snadno uchopitelné rady a triky
 • Krizová komunikace - co, kdy, kde, jak a proč

Kurz je určen začátečníkům i pokročilým, kteří jsou občas s médii nuceni pracovat a chtějí se zlepšovat

Co získáte? Sebejistotu při práci s médii a novináři; zlepšení prezentačních dovedností; videozáznam s vlastní prezentací

Cena dvoudenního kurzu 8.560 Kč + DPH
ZDARMA: nahrávka vlastní mediální prezentace
Cena zahrnuje dvoudenní výuku po 8 hodinách; 
tištěné materiály; oběd v oba dny a občerstvení v průběhu výuky

Přihláška zde:
https://goo.gl/forms/xwIDCtzTaojhcUbv2

Kontakt: kurzy@grafia.cz, tel.: +420 378 771 223

 


 

Publikuj teď hned mobilně a v profi kvalitě
TV, web, sociální sítě

termín bude upřesněn, Grafia s.r.o., Budilova 15, Plzeň

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST

Informace jsou nejcennější zboží - vítězí nejrychlejší a přitom autentické zdroje. Staňte se králem informací! S trochou šikovnosti a několika speciálními aplikacemi nikdo nepozná, že jste skvělou reportáž točili na smartphone a publikovali přes wifi v kavárně. Kurz je vhodný pro profesionální i příležitostné zpravodaje, úřady, obce a města, copywritery, PR managery a další, kteří potřebují publikovat rychle, kvalitně a levně. Bez čekání na drahé specialisty. Kurzem Vás provedou profesionálové Dominik Fellner a Roman Bradáč.

 

Z OBSAHU KURZU:

fellner

 • Jak využívat chytré telefony k tvorbě zpravodajství
 • Jaké výhody a nevýhody má mobilní žurnalistika a co nového přináší
 • Jak se mobilní žurnalistika uplatňuje v praxi v celém světě
 • Jak se změnil proces tvorby i přístup k informacím
  Ale především:
 • Atraktivně zaznamenat autentický obsah (událost, rozhovor, sdělení...)
 • Vytvořit správný obsah i formu pro vaše důležitá sdělení
 • Triky, tipy pro efektivní publikování za pomoci mobilu

Expert pro mobilní a multimediální žurnalistiku Dominik Fellner Vás provede všemi úskalími tvorby a publikování. Komunikovat s natáčenými osobami Vás naučí Roman Bradáč, bývalý zpravodaj České televize. Přijďte se dozvědět a vyzkoušet si, JAK NA TO.

Mobilní žurnalista potřebuje jen pár věcí, které se vejdou do jedné tašky na rameno. Jeden nebo dva mikrofony, stativy, externí paměť, světlo, sluchátka a telefon. To je vše.
Každý z nás může být mobilním žurnalistou, stačí cokoliv zajímavého a neobvyklého kolem nás nafotit nebo natočit na mobil a sdílet pomocí sociálních sítí celému světu. Mobilní telefony Vám umožní využívat všechny prostředky pro focení, úpravu videí, okamžitého zaslání nebo živého vysílání. Výhodou je natáčení aktuálních situací a okamžitého zveřejnění. Nikdo nepozná, že obsah nebyl točen profesionální kamerou za půl milionu korun, v dnešní době je přednější rychlost dodání informací.

 

Cena osmihodinového kurzu 5.967 Kč + DPH
  Cena zahrnuje:
  jednodenní 8 hodinovou výuku

vyzkoušení tvorby a vybrání nejvhodnějších aplikací
tištěné materiály
  oběd a občerstvení v průběhu výuky

 


 

 

 

 

 


26 let

 


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

Připravujeme 8. ročník tradičního

Veletrhu práce a vzdělávání
Klíč k příležitostem

29. ledna 2020,
TJ Lokomotiva Plzeň

Fotky a informace najdete na webu

http://praci.najdisi.cz/


POVEZ II
Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 215


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Obsluha osobního počítače

23. 9. - 4. 10. 2019

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

18. 11. - 28. 1. 2020

Lektor dalšího vzdělávání

13. 1. - 20. 2. 2020

Obsluha CNC obráběcích strojů

4. 11. - 18. 12. 2019

Personalista

18. 11. 2019 - 18. 5. 2020


Otevřené kurzy

 

Asertivita v praxi

21. 1. 2020

 


 Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


 

Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň