mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

KLUB PERSONALISTŮ

AKTUÁLNĚ:

Strategická schůzka ke změnám v dotačním programu POVEZ II.
 

 

Hlavní host:
Ing. Zdeněk Osmanczyk, ředitel Odboru projektová kancelář
Úřad práce České republiky, Generální ředitelství
 

 

Přijďte diskutovat a zjistit nové skutečnosti o možnostech čerpání dotací na podnikové vzdělávání v POVEZ II.
 
 
Termín: pátek, 28.6.2019, 9:00 - cca 12:00 (12:30) hod.
 
Místo konání: Plzeň, budova ÚMO3 - sady Pětatřicátníků 7 a 9, 3.patro (viz mapa)
 
Program:
1/ Změny v podmínkách POVEZ II pro žadatele - proč žádat právě teď?
2/ Co všechno lze školit (a co ne)
3/ Vysvětlení podmínek pro veřejná výběrová řízení a případná zjednodušení
4/ Vize čerpání v dalším projektovém období po r. 2020
5/ Dotazy, diskuze, sdílení zkušeností.
 
Schůzka je zdarma pro 1 osobu z každé společnosti, druhá a každá další osoba 400,- Kč včetně DPH (platba na místě v hotovosti)
 
Registrace předem nutná.
Stačí vyplnit on-line formulář: ZDE (https://forms.gle/kwY1Ms4qZqyPgncB8)
Kapacita omezena, registrace budou zpracovány v došlém pořadí.
 
 
Těšíme se na viděnou.
 

soubor wild-flowers-571940_1280.jpg

 

 

Umíte získat a udržet zájem publika?

Dokážete reagovat na kritické připomínky posluchačů?
Víte, jak připravit přesvědčivou a zajímavou prezentaci?

 

Naučte se profesionálně vystupovat, přihlaste se na kurz:

 

RÉTORIKA A PREZENTACE

 

Obsah kurzu:

soubor meeting-1453895_960_720.png

 

◦ prostředky mluvené komunikace
◦ pravidla výslovnosti
◦ základy mluvního dýchání
◦ práce s hlasem
◦ správná artikulace

◦ mluvení spatra
◦ mimoslovní informace
◦ základní pravidla prezentace
◦ příprava na prezentaci
◦ volba nejvhodnějšího způsobu
◦ typologie posluchačů
◦ základní pravidla pro zvládání námitek
◦ navázání aktivního kontaktu s posluchači
◦ udržení pozornosti

 

 

 

 

                      Staňte se mistrem slova!

 

 

Rozsah:                         2 dny výuky, 8:00 – 12:00 hod.
Termíny:                       30. - 31. 7. 2019

Místo konání:              Plzeň


Cena:                      3 850,- Kč bez DPH / 1 osobu


Přihlášky on-line:    ZDE (https://forms.gle/a6xQBvXymZ2hY8a87) nebo na webu www.grafia.cz
Kontakty:                e-mail: kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222

 

Těšíme se na Vás!

 

 


 

ASERTIVITA V PRAXI

 

Naučte se lépe vnímat podněty z okolí a ve správné situaci použít asertivní techniku.

 

 

Obsah kurzu

 

soubor dojizdet_curve.jpg

 

      typologie komunikačních partnerů a jednání s nimi

   • využití emoční inteligence v komunikaci

   • kladení otázek a umění naslouchat

   • verbální a neverbální komunikace
   • asertivita, agresivita, pasivita, manipulace

   • asertivní práva, asertivní povinnosti

   • principy asertivního jednání a sebeprosazení

   • asertivní techniky zvládání situace

   • řešení konfliktních situací

   • obrana proti nátlaku a manipulaci

   • praktický trénink zvládání situací a následný rozbor 

 

 

 

Termín:                        úterý 25. 6. 2019, 9:30 – cca 15:00 hod.
Místo výuky:                 Plzeň (adresu upřesníme)               


Cena:                           2 860,- Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:          ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:        kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Těšíme se na Vás!

 


 

 

Základy strojírenství a technologie I a II

 

Základy strojírenství Doplnění kvalifikace / refresh znalostí
Prohloubení znalostí a dovedností Přizpůsobení obsahu účastníkům výuky

 

Osnovy kurzu I:                                                                      Osnovy kurzu II:

 

Využití kovů ve strojírenství                                           Vrtání a vystružování
- požadavky na materiály a vlastnosti výrobků dle          - podstata a metody vrtání

technologií                                                              - druhy vrtáků a vrtaček
Základní pojmy                                                      - druhy výstružníků
- vliv technologie obrábění na fyzikální vlastnosti            - volby nástrojů pro vystružování

a funkčnost strojních součástí                                     - práce s výstružníky
- fyzikální základy procesu řezání                                Frézování
- definování základních pojmů v třískovém                     - rozdělení frézek a fréz

obrábění                                                                  - upínání fréz, upínání obrobků
- geometrie břitu řezného nástroje a jeho význam           - metody frézování podle druhu plochy

při třískovém obrábění                                               Závitování
Základní operace třískového obrábění                      - nástroje pro výrobu závitů

s definovatelnou řeznou geometrií                           - závitování dle možnostiupnutí závitníku
- soustružení, frézování,vrtání a vyvrtávání,                   - tváření, frézování a soustružení závitu

obrážení, hoblování, broušení, honování, lapování,           - chlazení při závitování

zaškrabávání, vroubkování a rýhování, ruční                   Soustružení

zabrušování                                                              - podstata a možnosti soustružení
- volba vhodných řezných podmínek a parametrů             - rozdělení soustruhů
Přehled základních technologií                                  - ovládací prvky soustruhů
- válcování, kování, tažení, ohýbání, stříhání                   - soustružnické nože
Stroje a nástroje pro tváření                                     - základní druhy upnutí nástrojů
- lisy, buchary, válcovací stolice, volná kovadla,              - řezné podmínky při soustružení

zápustky, ohýbací a střižné nástroje


Příklady z praxe, diskuze nad výkresy, závěrečný test

 

 

Rozsah kurzů:         4 výukové dny v čase 8:30 – 15:00 h.
Termíny kurzu I:      6. 6., 18. 6., 25. 6. a 2. 7. 2019
Termíny kurzu II:    10. 10., 17. 10., 24. 10. a 31. 10. 2019
Místo výuky:            Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)


Cena každého kurzu: 7 540,- Kč (bez DPH) / 1 osobu
V případě objednání obou kurzů Základy strojírenství I a II sleva 10%

z celkové ceny 15 080,- Kč. Cena po slevě 13 572,- Kč bez DPH / 1 osobu za oba kurzy.

 

 

soubor Ozubená kolečka2.jpg

Přihlášky on-line:
ZDE:(https://forms.gle/EJGLyfJ2eASbPgwp7)

nebo na webu www.grafia.cz

 

Kontakt pro informace ke kurzu:
kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

 

 

Těšíme se na Vás!

 


 

Power BI Desktop


efektivní controlling přehledné reporty sofistikované rozhodování


Power BI monitoruje a zpracovává vybraná data ze všech aplikací. Poskytuje nástroje
pro analýzu a vizualizaci dat. Efektivně pracuje s reporty a zajistí funkční interaktivní sestavy.

 


Osnova kurzu

soubor poznejkt.png

 


         • napojení na data
      • práce s dotazy na pozadí (PowerQuery)
      • zdroje dat

      • nečekaná změna zdroje dat
      • tvorba datového modelu

      • tvorba a práce s kalendářem
      • vizualizace
      • interakce
      • drillování dat
      • filtryTermíny:                         13. 6. a 20. 6. 2019, vždy 12:00 – cca 15:30 hod.
Místo výuky:                  Plzeň – výuka probíhá v PC učebně (adresu upřesníme)


Cena:                         4 350,- Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/WADLYyvvT7aSR2Kt6)

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Těšíme se na Vás!

 

 


 

Nákupní procesy v podniku

 

 

Výuka Vás komplexně provede problematikou nákupu. Snadněji si stanovíte nákupní strategii orientovanou na efektivitu, zorientujete se v problematice řízení zásob. Posílíte svoje dovednosti při jednání a vyjednávání s dodavateli.

 

 

soubor zahranici.jpg

Osnova kurzu

 

• nákupní oddělení                                                       

• role a význam nákupu ve firmě

• nákupní procesy a jejich průběh

• řízení zásob v nákupu
• metody pro řízení zásob (MRP, Just in Time...)
• nákupní trh
• nákupní marketing

 


Rozsah kurzu:             2 výukové dny v čase 8:00 – 16:00 h

 

Termíny:                     12. 6. a 26. 6. 2019

Místo výuky:               Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)


Cena:                         4 950,- Kč (bez DPH) / 1 osobu

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/meLhtC4Got1iCW6B6)
                                  nebo na webu www.grafia.cz

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701


Těšíme se na Vás!

 


 

Paletové hospodářství

 

soubor pallet-1665470_960_720.jpg
Osnovy kurzu:

- druhy obalů
- palety vratné a nevratné
- různé vnímání hospodaření s paletami
- vedení evidence palet
- smluvní podmínky dodávek
- vedení skladu palet
- saldokonta s jednotlivými dodavateli
- možná vazba na účetnictví
- finanční nebo fyzické vyrovnávání saldokonta s dodavateli a odběrateli
- opravy palet (kdy a kdo hradí)
- dokládání jejich poškození
- role dopravce – zodpovědnost za náklad a jeho poškození (včetně palet)
- příklady paletového hospodářství
- zavedení systému paletového hospodářství


Rozsah kurzu:                                  2 výukové dny v čase 9:00 – 15:00 h.
Termíny:                                         13. 6. a 27. 6. 2019
Místo výuky:                                    Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)
Cena:                                              5 470,00 Kč (bez DPH) / 1 osobu

Přihlášky on-line:                             ZDE: (https://forms.gle/meLhtC4Got1iCW6B6)
                                                       nebo na webu www.grafia.cz

Kontakt pro informace ke kurzu:         kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701


Těšíme se na Vás!

 


 

Účetnictví pro spolky

 

podrobné vysvětlení účetních aspektů vedení účetnictví v souladu se všemi zákony

 

Obsah kurzu:

- kategorizace účetních jednotek,kritéria a povinnosti vedení účetnictví
- legislativní úprava
- jednoduché účetnictví: peněžní deník, rozdělení příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, další pomocné knihy
- podvojné účetnictví: rozsah vedení PÚ, zjednodušené PÚ

soubor obrázek_účetnictví.jpg

- účtování dotací
- dary a členské příspěvky
- vyplnění daňového přiznání
- zaměstnanecký poměr

- spolky a GDPR
- zveřejňovací povinnosti
- novinky 2019
- dotazy, diskuze

 


Rozsah kurzu:                1 výukový den v čase 9:00 – 15:00 h
Termín:                         10. 6. 2019
Místo výuky:                  Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)

 

Cena:                            2 500,- Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:           ZDE: (https://forms.gle/iNShVWcY6dyWcpM58)
                                    nebo na webu www.grafia.cz

Dotazy, informace:         kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701


Těšíme se na Vás!

 

 

 

 


26 let

 


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

7. ročník tradičního

Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem

se konal 30. ledna 2019

Fotky a informace najdete na webu

http://praci.najdisi.cz/


POVEZ II
Pozitivní změny od 18. 6. 2018!

Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 215


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Kontrolor kvality

4. 4. - 7. 11. 2019

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

16. 9. - 12. 11. 2019

Asistent/ka, sekretář/ka

14. 10. - 13. 12. 2019

Lektor dalšího vzdělávání

4. 11. - 18. 12. 2019

Obsluha CNC obráběcích strojů

podzim 2019

Personalista

podzim 2019

 


 

Otevřené kurzy 

Přihlášky on-line

Asertivita v praxi

25. 6. 2019

Rétorika a prezentace

30. 7. a 31. 7. 2019

Základy strojírenství a technologie I

září 2019

Základy strojírenství a technologie II

říjen 2019

 


 

Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


 

Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz


 

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň